Beslemeler
Yazılar
Yorumlar

Hz. Musa Döneminde Firavun Cesedi Mucize mi ?

Fotoğrafta da Gördüğünüz Üzere Bu Ceset İngiltere – Londra British müzesinde bulunmaktadır. Cesedin Hz. Musa Döneminde Kızıldenizi Geçmesi için Asası ile Denizi Ortadan İkiye Ayırırken Firavun Bu Olaya Tanıklık Etmiş ve Secdeye Yatar Halde Günümüze Kadar Gelmiştir. Bizim Toplumumuzda Bu Cesedin Videolarına Her Zaman Yaptığı Gibi Hiçbir Araştırma Söz Konusu Olmadan Direk Olarak Dinsel Müziklerle Eşlik Etmiş ve Bildiğimiz Üzere Video Sonlarına da Yazılar Yazarak Her Zaman ki İnsan Beynini İnançla Yıkamakla Meşgul Olmuşlardır. EA 32751 Kod Numarasıyla Bulunan Bu Cesedin II. Ramses Olmasıyla Alakalı İddialar Bulunmaktadır. Bu İddiaların Saçmalıktan Öte Olduğu Apaçık Görünmektedir. II. Ramses’in Mezarı Krallar Vadisi Denilen Yerde Bulunmuştur. Krallar Vadisi yada Firavun Vadisi, Mısırda Bulunan 18. ve 20. Hanedanlık döneminde Yeni Krallık’ın Firavunları ve Güçlü Asilleri için İnşa Edilen Mezarların Bulunduğu Yerdir.

Fotoğrafta da Gördüğünüz Üzere Bu Cesedin Etrafında Kap Kaçaklar Bulunmaktadır ve Bilimsel Araştırmalarında Bir Firavuna Ait Olmayan Mısır’da Kendi Mezarında Bulunan, Kendi Kişisel Eşyalarıyla Gömülmüş (Çanak Çömlek) Sıcak ve Kuru Çöl Kumuyla (Doğal Mumya) Oluşmuştur.

Saygın İngiliz Arkeologlarından Derek A. Welsby de Müze Envanterinde EA 32751 Kod Numarasıyla Kayıtlı Bulunan Bu Mumya Hakkında :

“Sözünü ettiğiniz ‘firavun’ iddiasını daha önce de bir kez duymuştum. Ama, bilimsel açıdan ciddiye alınacak bir husus olmadığı için pek de üzerinde durmadım.

Bu ceset, bizim ‘doğal mumya’ dediğimiz türden bir arkeolojik buluntudur. Yani, bozulmaması için eski Mısırlı uzmanlar tarafından derisine ve deri altı bölümlerine herhangi bir kimyasal madde sürülmemiştir. Bütün iç organları -kurumakla birlikte- yerli yerindedir. Ancak bu durum onun bir ‘mucize’ olduğunu kanıtlamaz. Çünkü, gerek bizim müzemizde, gerekse dünyanın diğer pekçok müzesinde bunun gibi daha yüzlerce ‘doğal mumya’ mevcuttur. Doğal mumyalar, iklim koşullarının uygun olduğu her bölgede kolayca oluşabilirler. Yeni ölmüş biri kuru çöl kumlarında açılan bir mezara uzatılır ve üzeri zaman yitirilmeksizin yine aynı kuru kum ya da toprakla sıkı sıkıya kapatılır. Böylelikle vücuttaki sıvılar yüksek sıcaklıkta kısa süre içinde buharlaşır ve ceset bir tür fosile dönüşür. Benzer görünümlü doğal mumyalara Mısır’ın daha birçok çöllük bölgesinde ve Peru’nun Nazca ovasında da rastlayabilirsiniz.

Elimdeki resmî kayıtlara göre, Geç Hanedan Öncesi Dönem’e ait olan (M.Ö. 3500-3250 arası) bu ceset, Yukarı Mısır’daki Cebeleyn kasabasında yapılan resmî bir kazıda bulunmuştur. Öncelikle, kazı mahallinin Kızıldeniz’e olan aşırı uzaklığı -ki bu mesafe ortalama 300 km.’dir- bana aktardığınız iddiayı coğrafî açıdan geçersiz kılıyor.

Öte yandan, aynı kazı sırasında, mezarda cesedin ayrıcalıklı kimliğini ele verecek hiçbir özel takı, giyisi ya da işarete de rastlanmamış. Eski Mısırlılar sevdiklerini gündelik hayatta kullandıkları eşyalarla gömmeyi âdet edinmişlerdi. Altından yapılma gündelik eşya ve mücevherat, bu kültürde bütün asillerin mezarlarında mutlak surette karşılaşacağınız çok önemli sınıfsal göstergelerdir. Bizdeki mumyanın çevresinde gördüğünüz kap-kacak, onun bulunduğu mezardan çıkan orijinal eşyalarıdır. Bunlar ise gayet sıradan, o çağda avamın kullandığı türden toprak malzemelerdir. Eğer ki bu kişi kutsal metinlerde sözü edilen ‘lanetlenmiş firavun’ ise o halde içi ve çevresi başka insanlarca düzenlenip süslenmiş olan nizamî bir mezarda bulunmasının hiçbir mantığı yok; gelişigüzel bir biçimde bulunması daha akla ve mantığa yatkın olurdu.

Sözkonusu iddia, cesedin kimliği konusunda daha başka tutarsızlıklar da içeriyor. Bu kişinin 2. Ramses olduğunu ileri sürmek, tarihsel gerçeklerle tam anlamıyla alay etmek demek. Çünkü, Ramses 2′nin mumyalanmış bedeni Mısır’ın Krallar Vadisi’ndeki özel mezarından zaten yıllar önce bilim adamları eliyle çıkarılmıştı ve şu anda da Kahire Müzesi’nde koruma altında bulunuyor.

Bütün bu gerekçelerin ışığında, gerçekliğini araştırdığınız iddianın hiçbir tarihî ya da bilimsel geçerliliği ve tutarlılığı bulunmadığını bilmenizi isterim. Böyle bir iddiayı destekleyecek en küçük bir bulguya sahip olsaydık, bu mumyayı müzemiz galerilerinde şu anki konumunda değil zaten, çok daha farklı ve görkemli koşullarda sergilerdik.”2 Yanıt Verildi “Hz. Musa Döneminde Firavun Cesedi Mucize mi ?”

  1. cengiz diyor ki:

    Sizi ve bizi yaratan ALLAH ‘tır. ALLAH Herşeye Kadir’dir. Müzedeki o cesed firavun olmayabilir o mucize de diğerleri gibi gerçektir. Belkide bulunan mezarı inceleyen inançsız biridir. Bilerek bulunan mezarın o firavunun mezarı olduğunu söylüyordur.
    İspatlayın !!!!

    • Emre (Yönetici) diyor ki:

      Müzedeki Bu Cesedi İnceleyen Bir Arkeologdur Bunun İnançsızlıkla Bir Alakası Yoktur. Firavun Cesedi Krallar Vadisinde Bulunmuştur. Asıl Bu Düşünceyi Çıkartan Ortaya Bir Saçmalık Atmak İçin Yaptığı Anlamsız Bir Yaygaradır. Biraz Araştırmacı Olursanız Gerekli Haber Sitelerinde de Gerekli ve Daha Çok Detaylı Röportaj Denilecek Açıklamalar Bulunmaktadır.

Yorum Yapın